Emailberichten

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Emailberichten

wvengen
Administrator
Beste Foodsoft gebruikers,

Sinds enige tijd werkt het verzenden van emails niet meer. Dat is nu
opgelost.
Als gevolg hiervan zijn er heel wat emails verzonden die eerder tussen
wal en schil beland waren. Deze oude emails kunnen genegeerd worden.
Excuses voor de verwarring die dit mogelijk veroorzaakt.

Met vriendelijke groet,
- Willem